Vánoční závod

FOTKY Z VÁNOČNÍHO ZÁVODU KRAKONOŠ A LYŽNÍCI NAJDETE V ZÁLOŽCE GALERIE 

Pozor, pozor

Od 22. prosince 2019 do 12. ledna 2020 se ruší výcvikové dny jednotlivých skupin. Zájemci o výcvik nechť se obracejí na konkrétního instruktora a domlouvají se s ním individuálně.

Členská schůze a členské příspěvky

POZVÁNKU NA ČLENSKOU SCHŮZI NALEZNETE ZDE.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2020 JE NUTNÉ ZAPLATIT NEJPOZDĚJI DO 23. PROSINCE 2019. 

AKTUÁLNÍ VÝŠI POPLATKŮ NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH V ZÁLOŽCE - O KLUBU - ČLENSTVÍ V KLUBU.

TEN, KDO NEODPRACOVAL VŠECHNY (NEBO ŽÁDNÉ) BRIGÁDNICKÉ HODINY, JE MUSÍ DOPLATIT.

ZAPLATIT MŮŽETE:

  • hotově jednatelce ZKO, která vám vystaví jako potvrzení o zaplacení příjmový pokladní doklad
  • na účet ZKO u FIO banky 2901307527/2010 POZOR ČÍSLO ÚČTU JE NOVÉ!!!

o    variabilní symbol: číslo vaší průkazky ČKS

o    ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno

o   doporučení: informaci o platbě na účet pošlete na klubový e-mail (info@kkst.cz)

Zároveň žádáme členy, aby na klubový e-mail nahlásili počet a druh složených zkoušek a účast na závodech mimo ZKO Strakonice.

Správce žádá, aby všichni dlužníci uhradili své dluhy v kantýně.

 

ZKOUŠKY PODLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU SKS TART

V sobotu 12. října se v ZKO Strakonice konaly zkoušky dle zkušebního řádu SKS Tart. Nastoupilo jedenáct psovodů s dvanácti psy. Z našich členů zkoušku složili: Ladislav Ostrolucký T 1, Jindřiška Koštová Spt 1, Anežka Krásová, Karla Krásová a Luděk Vršek zkoušku ZMT. Všem gratulujeme. Zároveň děkujeme Pavle Křišťanové, že pomohla udělat všechny papíry okolo zkoušek, paní Dortové za veškeré občerstvení, rozhodčím panu Jiřímu Dupalovi a panu Pavlu Majerovi za fér hodnocení, figurantům Petru Šindelářovi a Františku Hrachovi, kladečům stop Petru Šindelářovi a Monice Koštové a hlavně vedoucímu zkoušek Václavu Čejkovi.

 

ZKOUŠKY PODLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU KYNOLOGICKÉ JEDNOTY ČR BRNO

Dne 6. října 2019 ve Strakonicích nastoupilo jedenáct psovodů na zkoušku ZOP podle zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR Brno. Byla to krásná práce. Hodnocení: 6x výborný a 5x velmi dobře svědčí o připravenosti psovodů a psů. Velký dík patří vedoucí zkoušek Bohunce Molnárové a instruktorovi Václavu Čejkovi. Výsledky naleznete zde.