Vánoční závod Krakonoš a lyžníci 14.12.2019 od Honzy

V Galerii a na facebooku najdete další fotografie z Vánočního závodu Krakonoš a lyžníci. Je zde skoro 370 fotek od Honzy P. pro ukrácení dlouhé chvíle.

Vyjádření Českého kynologického svazu - Zrušení akcí na dobu neurčitou

P ČKS rozhodlo, že dnem 23.3.2020 ruší veškeré sportovní akce, a to do odvolání (na dobu neurčitou). P ČKS k tomuto rozhodnutí přistoupilo z důvodu vyhlášení nouzového stavu na celé území ČR a vyhlášených krizových opatření Vládou ČR. P ČKS rozhodne o zahájení sportovních akcí neprodleně po odvolání nouzového stavu a krizových opatření Vládou ČR.

O všech významných změnách bude P ČKS informovat na svých webových stránkách.

Současně P ČKS důrazně apeluje na zástupce statutárních orgánů pobočných spolků (ZKO), aby v souladu s vyhlášenými omezeními v rámci krizových opatření a nouzového stavu pro celé území ČR, zabezpečili uzavření kynologických sportovišť do doby, než Vláda ČR svým rozhodnutím zruší příslušná krizová opatření.

Zkoušky podle MZŘ a NZŘ - ZRUŠENY

ZKOUŠKY BYLY ČESKÝM KYNOLOGICKÝM SVAZEM ZRUŠENY. BUDE POŽÁDÁNO O NOVÝ TERMÍN NA KONCI KVĚTNA. Přihlášky a propozice najdete v klubovně ZKO Strakonice anebo zde.

Vánoční závod

FOTKY Z VÁNOČNÍHO ZÁVODU KRAKONOŠ A LYŽNÍCI NAJDETE V ZÁLOŽCE GALERIE 

ZKOUŠKY PODLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU SKS TART

V sobotu 12. října se v ZKO Strakonice konaly zkoušky dle zkušebního řádu SKS Tart. Nastoupilo jedenáct psovodů s dvanácti psy. Z našich členů zkoušku složili: Ladislav Ostrolucký T 1, Jindřiška Koštová Spt 1, Anežka Krásová, Karla Krásová a Luděk Vršek zkoušku ZMT. Všem gratulujeme. Zároveň děkujeme Pavle Křišťanové, že pomohla udělat všechny papíry okolo zkoušek, paní Dortové za veškeré občerstvení, rozhodčím panu Jiřímu Dupalovi a panu Pavlu Majerovi za fér hodnocení, figurantům Petru Šindelářovi a Františku Hrachovi, kladečům stop Petru Šindelářovi a Monice Koštové a hlavně vedoucímu zkoušek Václavu Čejkovi.

 

ZKOUŠKY PODLE ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU KYNOLOGICKÉ JEDNOTY ČR BRNO

Dne 6. října 2019 ve Strakonicích nastoupilo jedenáct psovodů na zkoušku ZOP podle zkušebního řádu Kynologické jednoty ČR Brno. Byla to krásná práce. Hodnocení: 6x výborný a 5x velmi dobře svědčí o připravenosti psovodů a psů. Velký dík patří vedoucí zkoušek Bohunce Molnárové a instruktorovi Václavu Čejkovi. Výsledky naleznete zde.